పాలలో పసుపు కలిపి తాగితే షుగర్ పరార్ || Drink Turmeric Milk To Cure Diabetes #Diabetes Telugu. how to use turmeric powder for…