పొగ తో షుగర్ వస్తుందా? వాతావరణ కాలుష్యం వలన మరియు ధూమపానం వలన షుగర్ బారిన…