షుగర్ ఉన్నవాళ్లకి కాళ్ళ తిమ్మిరులు ఈ నూనే తో చెక్ || Cure Diabetes Side Effects #Diabetes Telugu. side effects…