Malou Efter tio i TV4 från 2016-11-14: Överläkare Stefan Branth om vad som händer i kroppen när man har diabetes typ 1 och typ 2. Malou efter tio i TV4 är ett …