Denne filmen er fra en serie av sju filmer med viktige temaer fra retningslinje for diabetes. Målgruppen er primært fastleger.

1. Blodsukkersenkende legemidler – https://youtu.be/pHbgUD6SzXg
2. Behandling av nyresykdommer – https://youtu.be/N7n7k43gKGE
3. Fot og nevropati – https://youtu.be/FhRPKbDYfGQ
4. Utredning og diagnostikk av type 2 – https://youtu.be/-r3YqFp9Wiw
5. Kommunikasjon, mestring og motivasjon – https://youtu.be/1WYwvUSGRWY
6. Levevaner – https://youtu.be/5VNHcFGd8bg
7. Svangerskapsdiabetes – https://youtu.be/Vv77z8ZmG8Y

Gå direkte til retningslinjen for diabetes – https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Mer informasjon finner du også på temasiden – https://helsedirektoratet.no/diabetes